Now showing items 614-633 of 757

   Subject
   Součinitel pórového tlaku A, B, Skempton, nasycení zeminy, dráha napětí, OCR, trojosá zkouška, součinitel překonsolidace, stlačitelnost, skelet, výpočetní algoritmus, součinitel bočního tlaku, řídící rovnice přírůstku napětí. Coefficient of pore pressure A, B, Skempton, saturation of soil, stress path, OCR, triaxial test, overconsolidation ratio, compressibility, skeleton, algorithm, coefficient of lateral earth pressure, governing function of stress increment. [1]
   soupis prací [1]
   Spatial analysis [1]
   Spatial and Landscape Planning [1]
   Spatial interaction [1]
   speciment [1]
   Sport, stavba pro sport, sportoviště, sportovní hala, tělocvična, plavecký bazén; tělovýchova, vrcholový sport, výkonnostní sport, rekreační sport; typologie Sport, buildings for sports, sports field, sports hall, swimming pool; physical education, top level sport , leisure sporting activity; typology [1]
   spřažené ocelobetonové mosty, montážní stadium, nerovnoměrné oteplení, teplotní pole, teplotní gradienty, composite steel and concrete bridges, construction stage, effect of different temperature, non-uniform distribution temperature, temperature fields, temperature gradients [1]
   srážko-odtokový model; kanalizační síť; kamerová inspekce; strukturální poruchy; hydraulické ztráty; simulace a modelování rainfall-rainoff models, seewer network,CCTV inspection, structural failures, hydraulic loss, simulation and modelling [1]
   stabilita [1]
   stabilita oblouku [1]
   stability [1]
   stability of the arch [1]
   stainless steel,stress-strain diagram,cold-forming,mechanical properties [1]
   staré mapy, georeference, maptiler, iipimage, spherical mercator, jpeg2000, 900913, 3857, google maps, wmts, georeferencer, oldmapsonline, staremapy.cz, epsg.io, epsg [1]
   Steam Compressor Cooling [1]
   steel, column base, embedded plate, component method [1]
   steel-concrete bridges [1]
   street heating; heated concret surfaces; keep streets free from snow and ice [1]
   structural behaviour [1]