Now showing items 576-595 of 1489

  Subject
  Knowledge Management, Corporate Semantic Web, Semantic Web, Ontology, OWL, RDF,Taxonomy [1]
  kolaps [1]
  kolejnicová podpora [1]
  kombinace tlaku a ohybu [1]
  Komoditní burza, stavební a demoliční odpad, komodita dříví, rizika, odpady, burza, kapitálové trhy, finanční trhy, deriváty, legislativa. Commodity Exchange, construction and demolition debries, commodity building materials, commodity waste, commodity wood, financial risk, waste, Exchange, Capital Market, Financial Market, derivative [1]
  kompozit, dřevo, vlákna vysoké pevnosti, uhlíková vlákna, jednosměrné kompozity, materiálové charakteristiky, numerické modelování, composite, timber, high strength fibres, carbon fibers, unidirectional composites, material properties, numerical modelling [1]
  kompozitní nosník, lepené lamelové dřevo, vyztužení uhlíkovými vlákny, vyztužený plast, skelnými vlákny vyztužený plast, composite beam, glued-laminated timber, reinforcement, carbon-fibre reinforced polymer, glass-fibre reinforced polymer [1]
  kompozitní ostění [1]
  kompozitní zesilování [1]
  koncept [1]
  konečně prvková analýza [1]
  konstitutivní modelování [1]
  Kontaminované místo, dálkový průzkum Země, hyperspektální data, zpracování obrazových dat, obrazová spektroskopie, spektrální analýza, spektrální profil, spektrální knihovna, metodika.Contaminated site, Remote Sensing, hyperspectral data, image data processing, imaging spectroscopy, spectral analyze, spectral profile, spectral library, methodology. [1]
  kontrola projektové dokumentace [1]
  konvekce [1]
  konverze [1]
  konzervace [1]
  korelace [1]
  koroze [1]
  koroze,pitná voda,distribuční systém vody,potrubí,korozní rychlost,jakost vody [1]