Now showing items 446-465 of 1535

  Subject
  FRP [2]
  FRP, composite reinforcement, flexural behavior, moment capacity reduction based on member curvature, potential energy based evaluation [1]
  Fukoidové pískovce, uranová ruda, stará ekologická zátěž, koeficient filtrace, Cenomanská zvodeň, vzorec Cerman-Kozeny, Hantushova metoda, Markovovy řetězce, deterministický model, stochastický model, numerické modelování, analýza rizika, Fucoid's sandstone, uranium ore, old environmental problem, hydraulic conductivity, Cenoman aquifer, Cerman-Kozeny's equal, Hantush's method, Markov's chain, deterministic model, stochastic model, numerical model, risk analysis [1]
  funkce nádrže, změna klimatu, riziková analýza reservoir function, climate change, risk analysis [1]
  funkční charakteristiky [1]
  funkční zkoušky [1]
  gamma-ray irradiation [1]
  Gebrüder Klein [1]
  Generalized Finite Element Method [1]
  geodetická kontrolní měření, pozemní komunikace, matematická statistika, geometrická přesnost ve výstavbě [1]
  Geografický informační systém (GIS), souřadnicové referenční systémy, transformace souřadnic, vliv atmosférického zatížení, Open Geospatial Consortiu (OGC), Globální navigační satelitní systém (GNSS) [1]
  Geographic Mark-up Language [1]
  Geographic Mark-up Language Spatial Data Infrastructure [1]
  geopolymer [2]
  geopolymery, alkalická aktivace, pozemní stavitelství, geopolymers, alkali activation, civil engineering [1]
  geopotenciál, sférické a elipsoidální harmonické funkce, Hotineho rovnice, hypergeometrická funkce geopotential, spherical and ellipsoidal harmonic functions, Hotine's equations, hypergeometric function [1]
  georadar, diagnostické měření, vozovka, experiment, vlastnosti silničních materiálů, program ground penetrating radar; non-destructive; diagnostic; measurement; pavement; experimental; specialized software ground penetrating radar; non-destructive; diagnostic; measurement; pavement; experimental; specialized software [1]
  geotechnical monitoring [1]
  geotechnický monitoring [1]
  GIS [1]