Now showing items 337-356 of 804

   Subject
   koroze,pitná voda,distribuční systém vody,potrubí,korozní rychlost,jakost vody [1]
   korozivzdorná ocel,pracovní diagram,tváření zastudena,mechanické vlastnosti [1]
   Krajina [1]
   Krajina, ochrana krajiny, krajinný ráz, územní plánování, územně plánovací nástroje. [1]
   kritická délka [1]
   krizové řízení, krizové řízení projektu, standardní procedury řízení, stavební firma, Crisis management model, Project construction management, Corporate management, Best practice crisis management [1]
   kruhový zlom [1]
   kvalita dat, zajištění kvality, katastr nemovitostí, řízení kvality, kontrola kvality, model kvality dat. [1]
   kvalita vnitřního prostředí [1]
   kvalita vnitřního prostředí. kvalita vzduchu [1]
   kvílivý hluk - squealing noise, tramvajová doprava - tramway traffic, akustické spektrum - akustic spectrum, zkušební úsek - test section, stacionární automatizovaný centrální mazací systém - stationary automated central lubrication system, hladina akustického tlaku - sound pressure level [1]
   kyselá atmosférická depozice [1]
   laminated glass; finite-strain Reissner beam theory; Reissner-Mindlin plate theory; von Kármán plate theory; finite element method; Lagrange multipliers; time- and temperature-dependent behavior [1]
   land-use,land-use map,landscape matrix,distributed soil erosion models,semi-distributed soil erosion models,ZABAGED,LPIS,geoprocessing [1]
   Landscape [1]
   landslide [1]
   lanoplachtové konstrukce [1]
   laser, čištění, kámen, pískovec, chemické čištění, abrazivní čištění, restaurování, laser, cleaning, stone, sandstone, chemical cleaning, abrasive cleaning, conservation [1]
   Laserové skenování, inženýrská geodézie, přesnost, dálkoměr, vlícovací bod, redukce šumu. Laser scanning, engineering surveying, accuracy, distancemeter, control point, noise reduction. [1]
   latentně hydraulická příměs [1]