Now showing items 288-307 of 780

   Subject
   hydrothermal curing [1]
   hygric properties [1]
   hyperlink, URL, pattern, resource, hyperlink classification [1]
   hypodermický odtok, zásoby vody v půdním profilu, Richardsova rovnice, Boussinesqova rovnice, TOPMODEL, hydraulické charakteristiky půdy [1]
   hypolasticita [1]
   hypoplasticity [1]
   Ice Arena [1]
   impact [1]
   Importance of Landscape [1]
   index listové plochy [1]
   Index Q, RMR, QTS, NRTM, odlupování horniny, odprýskávání, tlačivé horniny, Hoek - Brown, GSI, křehký lom, poddajné ostění, deformační prvek, Phase2 Index Q, RMR, QTS, NATM, slabbing , spalling, rock burst, squeezing rock, Hoek - Brown, GSI, brittle failure, yielding lining, yielding element, Phase2 [1]
   Indoor Environment [1]
   indoor environment,non-uniformity thermal load,thermal-humidity conditions at workplaces,open-plan offices,objective measurements,subjective assessment,stereotemperature,stereothermometer [1]
   indoor invirnment quality [1]
   industrial architecture [1]
   industrial heritage [1]
   INSPIRE, ZABAGEDR , metadata, standardizace, směrnice, normalizace, implementační pravidla, metadatový profil, základní registry, metadatový profil resortu, normalizace, ČSN ISO 19115, geodata, prostorová data, SDI, národní infrastruktura, [1]
   Integrated Design, Functional Architecture, Functional Efficiency, Sustainability, Facility management, Building Cost, Cost Estimating, City Center and "BIM" System. [1]
   Integrované mosty, přechodová oblast, dotvarování betonu, smršťování betonu, zemní tlaky, zásyp, přechodová deska, podpěra, zemní těleso, Integral bridges, transition zore, creep of concrete, shrinkage of concrete, Earth pressures backfill, transition slab, support, soil structure [1]
   intercepce porostu [1]