Now showing items 149-168 of 804

   Subject
   diffusion equation [1]
   difúzní rovnice [1]
   Digital Surface Model [1]
   digitální model povrchu [1]
   Discrete Element Method,Finite Element Method,multimethod coupling,Python,concrete,mesoscale [1]
   diskrétní dynamické systémy, intervalové zobrazení, uzlový bod, Lebesgueova míra, topologická entropie [1]
   distortional buckling [1]
   distorzní klopení [1]
   Dodavatelské systémy,Rizika projektu,Stavební projekt,Smluvní standardy [1]
   Domácnost, byt, mikrobydlení, ohebná disposice, zónování, minimální byt, monobyt, plastický byt. Household, apartment, microliving, flexible disposition, zoning, minimun apartment, monospace apartment, plastic apartment. [1]
   dotvarování [1]
   Drátkobeton [1]
   Drill and Blast Tunnelling Method,Blasting Works,Moane Tunnel,Emulsion Explosive,3D Scanning of Tunnel Contour,Analysis of Excavation,Factors Affecting Excavation,Optimization of Technological Process [1]
   Dřevěné konstrukce [1]
   Dřevěné vazníky s kovovými deskami s prolisovanými trny, ztužení vazníkových konstrukcí, lisované ztužidlové pole, prostorová tuhost lehkých dřevěných střešních konstrukcí. Timber trusses with punched metal plate fasteners, bracing of wood truss structures, prefabricated bracing truss, horizontal rigidity of light-weight timber roof structures [1]
   dřevo, korekce, násyp, neprůzvučnost, stěnová konstrukce, stropní konstrukce, výpočtová metodika, Wood, Correction, Mound, Sound Reduction Index, Wall Structure, Ceiling Structure, Calculation Method [1]
   durability [1]
   dynamic relaxation [1]
   dynamic shear rheometer [1]
   dynamická relaxace [1]