Now showing items 136-155 of 650

   Subject
   Dřevěné konstrukce [1]
   Dřevěné vazníky s kovovými deskami s prolisovanými trny, ztužení vazníkových konstrukcí, lisované ztužidlové pole, prostorová tuhost lehkých dřevěných střešních konstrukcí. Timber trusses with punched metal plate fasteners, bracing of wood truss structures, prefabricated bracing truss, horizontal rigidity of light-weight timber roof structures [1]
   dřevo, korekce, násyp, neprůzvučnost, stěnová konstrukce, stropní konstrukce, výpočtová metodika, Wood, Correction, Mound, Sound Reduction Index, Wall Structure, Ceiling Structure, Calculation Method [1]
   durability [1]
   dynamic relaxation [1]
   dynamická relaxace [1]
   early-age [1]
   efektivní návrh [1]
   efficient design [1]
   Elastický mostní závěr, opakované vyjíždění kolem, smyková zkouška spojení vrstev, model tuhosti, prostý tah, modul tuhosti, autoregenerace, poruchy mostních závěrů. [1]
   elastoplasticita [1]
   elastoplasticity [1]
   Elektrárenský popílek,polypropylenová vlákna,vyztužování zemin,laboratorní zkoušky,zemní konstrukce [1]
   Elementary school. Deficiences. Complex building renewal. New building image. School hall. Core classroom. Break spaces. School plot. Ecological adjustment. [1]
   emise,CO2,beton,cement,mexhanické odtěžování,tlaková pevnost,tahová pevnost,vápeno-křemičité-hydráty,mikrostruktura [1]
   emissions,CO2,concerete,cement,tensile strength,blended cement,calcium-silicate-hydrate [1]
   Energetická účinnost, modelování, životní cyklus staveb. [1]
   Energetické zdroje, Životní cyklus (ŽC) staveb, Energetická spotřeba / náročnost, Celková energetická náročnost (CEN), Trvale udržitelný rozvoj, Elektronický pasport stavby (EPS), Metodika Snižování celkové energetické a surovinové náročnosti staveb (SCENS).Energy sources, Life-cycle of structures, Energy consumption / demand, Total energy consumption, Sustainable development, Electronic Passport of Structure, Methodology of a Reduction of Total energy and resources consumption in structures. [1]
   Energeticky nezávislé, Solární energie, Sluneční radiace, adobe, nepálená cihla, vepřovice, lomové kamenivo, tepelná izolace slámou, Himálaj, Zanskar, Kargyak, Kurgyakh, škola, Indie, Asie [1]
   energeticky úsporné opatření [1]