Now showing items 1044-1063 of 1543

  Subject
  předpjatý beton [1]
  předškolní děti [1]
  přesnost [1]
  přesnost výstupů [1]
  příčné přepětí, příčný řez nosné konstrukce, komorová nosná konstrukce, tuhost příčného řezu [1]
  příčně transverzálně izotropní materiál [1]
  Příčný spoj [1]
  případová studie [1]
  Přípoj U profilem a čelní deskou; ocelobetonový sloup; požární ochrana; přestup tepla; požární zkouška; požární návrh; analytický model; přírůstková metoda; součinitel průřezu, emisivita požáru. [1]
  přírodní a kulturní hodnota krajiny [1]
  Public Private Partnership, Corporate Social Responsibility, Private Finance Initiative. Public Private Partnership, Corporate Social Responsibility, Private Finance Initiative [1]
  public tenders,LCCI,cost,digitalization in the construction [1]
  public urban space [1]
  pucolán [1]
  pucolánová reakce [1]
  Push-out shear test [1]
  půda [1]
  Půda, základní výrobní faktory, pozemek, stavební pozemek, užitek, hodnota, cena, administrativní cena, tržní cena, oceňování stavebních pozemků, cenová bublina na trhu nemovitostí, politika územního rozvoje, rozhodování, rozhodovací proces, rozhodovací model, analýza časových řad, korelační analýza, regresní analýza, ekonomický model, ekonometrický model. The soil, the basic factors of production, land, building plot, utility, value, price, administrative price, market price, valuation of building plots, price bubble of the real estate market, policy of territorial development, decision making, decision-making process, decision-making model, time series analysis, correlation analysis, regression analysis, the economic model, the econometric model. [1]
  půdní voda [1]
  PVA [1]