Now showing items 1-3 of 3

  • Ekonomicko-ekologické posouzení udržitelné výstavby rodinného domu 

   Author: Barbora Motlová; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Jelínková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-31)
   Tato práce se zabývá tématikou udržitelné výstavby, konkrétně udržitelnou výstavbou rodinných domů, alternacemi materiálů s ohledem na emise CO2, návrhy dalších ekologických opatření a vliv na cenu. V práci je obsažena ...
  • Mobilní buňky pro nouzové bydlení 

   Author: Jakub Denk; Supervisor: Lupíšek Antonín; Opponent: Ostrý Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Cílem diplomové práce bylo navrhnout univerzální mobilní systém nouzového bydlení pro případ mimořádných událostí a krizových stavů v podmínkách České republiky. Navržené zařízení má dosahovat obecně vyšší kvality než ...
  • Návrh dřevostavby obytné budovy v nízkoenergetickém standardu a jeho porovnání s alternativou dřevěného skeletu 

   Author: Ondřej Fencl; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Šulc David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Tato diplomová práce vychází z již zpracované bakalářské práce a je zaměřena na návrh dřevostavby obytné budovy v nízkoenergetickém až pasivním standardu. Cílem je změna původního konstrukčního systému z těžkého dřevěného ...