Now showing items 1-4 of 4

  • Kontrola kvality dokončovacích prací na projektu KOTI Nová Vinohradská 

   Author: Michaela Moulisová; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Bakalářská práce se zaměřuje na kontrolu kvality dokončovacích prací. Práce obsahuje teoretickou část, kde se autor zabývá obecnými požadavky na kvalitu dokončených prací. Následuje analýza vybraných kontrolních metod. ...
  • Plán kontrol zkoušek pro provádění hrubých podlah 

   Author: Jan Žďárský; Supervisor: Veselá Linda; Opponent: Popenková Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Obsahem bakalářské práce je pojednání o hrubých podlahách, jejich typech a způsobech správného provádění. Teoretická část práce pojednává o požadavcích, kontrolách a způsobech provedení těchto kontrol a dalších souvisejících ...
  • Preskúmanie možností použitia hodnotiacich kritérií zameraných na kvalitu pri zadávaní verejných zákaziek v oblasti stavebníctva v nadväznosti na BIM 

   Author: Jakub Leško; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Beránková Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-03)
   Predmetom diplomovej práce je hodnotenie ponúk vo verejných zákazkách v stavebníctve v nadväznosti na informačné modelovanie stavieb. V úvode je prezentovaná rola kvality pri zadávaní verejných zákaziek a taktiež vymedzená ...
  • Teplota asfaltových směsí, zásadní parametr kvality 

   Author: Tereza Čásová; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Cihlářová Denisa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Předmětem této bakalářské práce je zachycení vlivu teploty na výslednou kvalitu asfaltové směsi a následně i na kvalitu a životnost asfaltové konstrukční vrstvy. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou ...