Now showing items 1-3 of 3

  • Ocelový skelet nákupní pasáže 

   Author: Ondřej Mohr; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Stančík Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Tato práce představuje návrh nosné konstrukce obchodní pasáže. Obsahuje návrh hlavních nosných prvků a vybraných detailů. Použitým materiálem je ocel, případně beton. Statický výpočet byl proveden podle příslušných norem. ...
  • Soubor polyfunkčních domů - Revitalizace areálu Horních kasáren v Klecanech 

   Author: Petr Štoček; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Rouha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Předmětem diplomové práce je návrh polyfunkčního souboru budov v rozsahu architektonické studie a vybraných částí dokumentace ke stavebnímu povolení. Řešený pozemek se nachází v Klecanech u Prahy, v místě bývalých Horních ...
  • Žižkovské nádraží 

   Author: Lucie Kadlecová; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Diplomová práce se zabývá návrhem urbanistické struktury v okolí Nákladového nádraží Žižkov v Praze a jeho centrálním prostorem s přilehlým obchodním domem s administrativou. Lokalita je ohraničena ulicemi Želivského, U ...