Now showing items 1-1 of 1

  • Nástroj pro tvorbu ceny obálky pasivního domu agregovanými položkami 

   Author: Kateřina Kotrčová; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Vykydalová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
   Předmětem této bakalářská práce je tvorba nástroje sloužícího k určení ceny obálky pasivního rodinného domu. Základem pro vytvoření samotného nástroje je návrh několika materiálově a konstrukčně rozmanitých skladeb ploché ...