Now showing items 1-2 of 2

  • Použití standardů a nadstandardů při výstavbě bytového domu a jejich vliv na cenu 

   Author: Barbora Hačecká; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Svoboda Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
   V mé bakalářské práci se věnuji cenovému porovnání standardů a nadstandardů v bytovém domě. V teoretické části jsou vysvětleny hlavní pojmy, se kterými jsem v bakalářské práci pracovala a také statistické údaje týkající ...
  • Rodinný dům 

   Author: Jan Hafner; Supervisor: Tichý Ladislav; Opponent: Med Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Předmětem bakalářský práce je návrh nadstandardního nízkoenergetického rodinného domu v Praze v Nebušicích v rozsahu architektonické studie a zpracování vybrané technické dokumentace pro povedení stavby. Na pozemku rozloze ...