Now showing items 1-2 of 1

    ADR, dopravní nehoda, Integrovaný záchranný systém, nebezpečné látky, modelace, prevence ochrany obyvatelstva (1)
    ADR, traffic accident, Integrated Rescue System, dangerous substances, modelling, prevention of population protection (1)