Now showing items 1-4 of 4

  • Možnosti využití potápěčů Policie ČR při řešení mimořádných událostí 

   Author: Bohuslav Aleš; Supervisor: Böhm Pavel; Opponent: Prudel Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Předmětem bakalářské práce je popis jednotlivých činností policejních potápěčů v průběhu provádění krizového potápění a při jiných mimořádných situacích. Stručný popis historie vývoje potápěčské techniky obecně a historie ...
  • Odezva poskytovatele zdravotnické záchranné služby na útok aktivního střelce 

   Author: Vlková Kristýna; Supervisor: Šín Robin; Opponent: Prudel Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato bakalářská práce s názvem Odezva poskytovatele zdravotnické záchranné služby na útok aktivního střelce se zabývá mimořádnou událostí AMOK - útok aktivního střelce podle typové činnosti složek integrovaného záchranného ...
  • Traumatologický plán zdravotnické záchranné služby 

   Author: Tejkl Miroslav; Supervisor: Šín Robin; Opponent: Prudel Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Třídění raněných při mimořádných událostech 

   Author: Studnička Jakub; Supervisor: Böhm Pavel; Opponent: Prudel Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)