Now showing items 1-2 of 2

  • Fyzioterapie u vrozené dysplazie pately u adolescentů 

   Author: Duštírová Lenka; Supervisor: Hamouzová Dita; Opponent: Prokešová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Předmětem bakalářské práce je fyzioterapie u pacientů s diagnózou vrozené dysplazie pately v adolescentním věku. V úvodní části je stručně popsána anatomie a biomechanika kolenního kloubu. Dále je zde popsána anatomie, ...
  • Možnosti využití východní medicíny v rehabilitaci po333.hybového ústrojí 

   Author: Nový Filip; Supervisor: Hájková Simona; Opponent: Prokešová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Bakalářská práce se bude zabývat využitím indické masáže Dátá snéhan při léčbě onemocnění pohybového ústrojí a porovnáním se současnou západní medicínou pro zhodnocení efektivity a užitečnosti této metody. Bakalářská práce ...