Now showing items 1-10 of 10

  • Akutní respirační insuficience v přednemocniční neodkladné péči 

   Author: Průša Ondřej; Supervisor: Pokorný Jan; Opponent: Čech Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Předmětem této bakalářské práce je akutní respirační insuficience (ARI), její diagnostika, projevy a terapie v přednemocniční neodkladné péči (PNP). Úkolem teoretické části je shrnout a vyzdvihnout nejdůležitější a nejčastější ...
  • Anestezie v přednemocniční neodkladné péči 

   Author: Soukupová Marcela; Supervisor: Sýkora Roman; Opponent: Pokorný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Explozivní poranění v přednemocniční neodkladné péči 

   Author: Brezovská Hana; Supervisor: Pokorný Jan; Opponent: Štorek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Křečové stavy u dětských pacientů v přednemocniční neodkladné péči 

   Author: Slavíčková Veronika; Supervisor: Šín Robin; Opponent: Pokorný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá křečovými stavy u dětských pacientů v přednemocniční neodkladné péči. Je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část bakalářské práce se zabývá definicí křečí, klinickým ...
  • Možnosti vstupů do intraosseálního kompartmentu v přednemocniční etapě 

   Author: Rašovská Markéta; Supervisor: Pokorný Jan; Opponent: Štorek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Možnosti využití hyperbarické komory v urgentní medicíně 

   Author: Boláčková Gabriela; Supervisor: Pokorný Jan; Opponent: Novotný Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití hyperbarické komory v urgentní medicíně, konkrétně využitím hyperbarické léčby u otrav oxidem uhelnatým. Cílem práce je zhodnocení diagnostických a léčebných postupů výjezdových ...
  • Optimální způsoby zajištění dýchacích cest z hlediska zdravotnického záchranáře 

   Author: Šperlová Markéta; Supervisor: Pokorný Jan; Opponent: Štorek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Použití ventilačních přístrojů v přednemocniční neodkladné péči 

   Author: Dalecký Jan; Supervisor: Pokorný Jan; Opponent: Hyánek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Abstrakt Bakalářská práce se zabývá specifiky použití ventilačních přístrojů v přednemocniční neodkladné péči a optimalizaci ventilačních parametrů a režimů. V teoretické části byla popsána anatomie a fyziologie respiračního ...
  • Přístup zdravotnického záchranáře k poškození zdraví vysoce nebezpečnými látkami 

   Author: Vydrová Klára; Supervisor: Pokorný Jan; Opponent: Fládrová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá přístupem zdravotnických záchranářů k poškození zdraví vysoce nebezpečnými látkami. Vzhledem k reálnému nebezpečí jejich výskytu je téma těchto látek velmi aktuální, proto je třeba, aby zdravotničtí ...
  • Úrazy gravidních žen v rámci silničního provozu 

   Author: Väterová Sofie; Supervisor: Pokorný Jan; Opponent: Čepický Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá dopravními úrazy gravidních žen. V dnešní době těhotné ženy automobily necestují pouze jako spolujezdkyně, ale často auto i řídí. Kvůli fyziologickým změnám během těhotenství se ale jejich ...