Now showing items 1-1 of 1

  • Problematika ošetření ran dekubitů v intenzivní ošetřovatelské péči - nové trendy 

   Author: Mašínová Ivana; Supervisor: Dingová Šliková Martina; Opponent: Pokorná Andrea
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Ústředním tématem této bakalářská práce je problematika ošetřovatelské péče u pacientů, kterým se vznikly rány typu dekubitů během hospitalizace na odděleních intenzivní péče. Léčba dekubitů je stále aktuálním tématem nejen ...