Now showing items 1-4 of 4

  • Problematika stanovení dávek při celotělovém ozařování kůže elektronovým svazkem v Nemocnici České Budějovice 

   Author: Kozlerová Anežka; Supervisor: Podzimek František; Opponent: Chlopčík Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   V bakalářské práci na téma ,,Problematika stanovení dávek při celotělovém ozařování kůže elektronovým svazkem v Nemocnici České Budějovice" jsem popsala tuto techniku a in-vivo dozimetrii pomocí termoluminiscenčních ...
  • Radiační zátěž pacienta a personálu při CT navigovaných intervencích 

   Author: Drahozalová Adéla; Supervisor: Klika Daniel; Opponent: Podzimek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Intervenční radiologie je miniinvazivní metoda, kterou intervenční radiolog provádí pomocí zobrazovacích metod. V dnešní době se stává nepostradatelnou a především nahrazuje chirurgické výkony, které jsou pro lidský ...
  • Úloha radiologického asistenta při intervenčních výkonech 

   Author: Lutovská Kristýna; Supervisor: Podzimek František; Opponent: Jira František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Bakalářská práce se zabývá zjištěním radiační zátěže, které jsou vystaveni pacienti a personál při jednotlivých intervenčních výkonech. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části ...
  • Vybrané aspekty radiační ochrany v práci radiologického asistenta 

   Author: Nguyen Trang thi; Supervisor: Podzimek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)