Now showing items 1-2 of 2

  • Stanovení titru anti-A a anti-B u dárců krve krevní skupiny 0 

   Author: Nováková Kateřina; Supervisor: Bohoněk Miloš; Opponent: Matějček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Předmětem bakalářské práce je zjistit procentuální podíl dárců krve krevní skupiny 0 s tzv. nízkým titrem protilátek anti-A a anti-B v plazmě. Titrace byla prováděna na analyzátoru Galileo NEO Iris a část z nich porovnána ...
  • Vyšetření infekčních markerů u dárců krve a jejich složek 

   Author: Valešová Lucie; Supervisor: Landová Ludmila; Opponent: Matějček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tématem mé bakalářské práce je komparace metod serologických a NAT vyšetření infekčních markerů u dárců krve a jejích složek. Mezi povinně vyšetřované infekční markery dle Vyhlášky 143/2008 Sb. (Vyhláška o stanovení bližších ...