Now showing items 1-1 of 1

  • Vyšetření infekčních markerů u dárců krve a jejich složek 

   Author: Valešová Lucie; Supervisor: Landová Ludmila; Opponent: Matějček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tématem mé bakalářské práce je komparace metod serologických a NAT vyšetření infekčních markerů u dárců krve a jejích složek. Mezi povinně vyšetřované infekční markery dle Vyhlášky 143/2008 Sb. (Vyhláška o stanovení bližších ...