Now showing items 1-1 of 1

  • Intenzívna starostlivosť o potenciálneho darcu orgánov 

   Author: Lakatoš Patrik; Supervisor: Lidická Lucie; Opponent: Rosina Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Bakalárska práca sa zaoberá intenzívnou starostlivosťou o potenciálneho darcu orgánov. Starostlivosť o potencionálneho darcu orgánov je veľmi špecifická, to sa prejavuje aj relatívne málo dostupnou literatúrou na túto tému. ...