Now showing items 1-1 of 1

  • Příprava a výcvik pořádkových jednotek Policie České republiky na mimořádné události 

   Author: Pavlát Martin; Supervisor: Ralbovská Denisa Charlotte; Opponent: Líbal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Obsahem bakalářské práce je problematika přípravy a výcviku pořádkových jednotek Policie ČR na mimořádné události. Práce jak již z názvu vyplývá, je zaměřena na zhodnocení přípravy policistů a vzájemnou spolupráci pořádkových ...