Now showing items 1-2 of 2

  • Genová exprese PD-1 u paragangliomu a feochromocytomu 

   Author: Šímová Michaela; Supervisor: Hrdý Jiří; Opponent: Široká Romana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Bakalářská práce pojednává o problematice vzácných nádorů nadledvinek (paragangliomu a feochromocytomu) a zaměřuje se na genovou expresi programmed cell death 1 (dále jen PD-1), které využívají nádorové buňky k potlačení ...
  • Imunomodulační vlastnosti HLY+ a HLY- mutanty Escherichia coli O83:K24:H31 

   Author: Bukáčková Nella; Supervisor: Hrdý Jiří; Opponent: Obitková Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Vzhledem k nezralosti imunitního systému novorozence je mikrobiální stimulace značným přínosem při zajišťování fyziologických funkcí imunity. Vlivné působení střevních mikroorganismů je popsáno v mnoha medicínských odvětvích. ...