Now showing items 1-8 of 8

  • Analýza možnosti ohrožení zásobování hlavního města Prahy pitnou vodou 

   Author: Jelínková Lucie; Supervisor: Hon Zdeněk; Opponent: Prokš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Bezpečnost osob a vozidel v tunelech pozemních komunikací při mimořádné události 

   Author: Amlerová Anežka; Supervisor: Hon Zdeněk; Opponent: Komárek Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato bakala?r?ska? pra?ce se zaby?va? bezpec?nosti? osob a vozidel vtunelovy?ch stavba?ch pr?i mimor?a?dne? uda?losti. Ci?lem bakala?r?ske? pra?ce je posoudit vliv ru?zny?ch faktoru? na vy?voj ne?kolika uda?losti? a porovnat ...
  • Dopady havárií s únikem nebezpečných chemických látek 

   Author: Ševcovicová Nikola; Supervisor: Hon Zdeněk; Opponent: Holec Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Možnosti měření a zpracování fyziologických parametrů u příslušníků složek IZS 

   Author: Ryšlavý Erik; Supervisor: Hon Zdeněk; Opponent: Kašpar Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   V současné době stále více sílí význam a potřeba přesné analýzy zdravotní kondice u mnoha skupin populace. Tato práce se zaměřuje na telemetrické možnosti získávání a vyhodnocování dat u příslušníků IZS se zaměřením na ...
  • Možnosti zneužití nebezpečných chemických látek a jejich směsí 

   Author: Retter Jan; Supervisor: Hon Zdeněk; Opponent: Skřehot Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Nebezpečné chemické látky a směsi, dále jen NCHL, jsou neodmyslitelnou součástí našeho světa. Jednotlivé nebezpečné vlastnosti jako toxicita, žíravost, výbušnost, hořlavost, dráždivost a další, nalézají nejen své využití, ...
  • Připravenost pracovníků zdravotnické záchranné služby na zásah při úniků chemické látky 

   Author: Tolde Veronika; Supervisor: Hon Zdeněk; Opponent: Fröhlich Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   V současné době se u nás i ve světě čím dál více setkáváme s únikem chemických látek. Mohou to být náhodné i úmyslné intoxikace v domácnostech, vliv dopravních nehod cisteren převážející chemické látky, chemické havárie v ...
  • Připravenost společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. (divize Zpracování) na mimořádné události 

   Author: Vavrová Erika; Supervisor: Hon Zdeněk; Opponent: Melicharová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Abstrakt Bakalářská práce vychází ze zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi. Bakalářská práce se zabývá zjištěním připravenosti ...
  • Únik nebezpečných látek z chemického provozu Paramo 

   Author: Mohrmann Pavel; Supervisor: Hon Zdeněk; Opponent: Kadlec Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)