Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza rizik a modelace úniku amoniaku ze zimního stadionu v Kladně 

   Author: Bejbl Tomáš; Supervisor: Staněk Martin; Opponent: Holec Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Předmětem mé bakalářské práce je analýza rizik a modelace úniku amoniaku v softwarových programech ALOHA, TerEx, RMP*COMP. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů. Dále evropskou legislativou o mezinárodní ...
  • Dopady havárií s únikem nebezpečných chemických látek 

   Author: Ševcovicová Nikola; Supervisor: Hon Zdeněk; Opponent: Holec Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)