Now showing items 1-4 of 4

  • Karcinom děložního čípku, porovnání léčby a výsledků 

   Author: Moudřichová Eliška; Supervisor: Kmoníčková Emanuela; Opponent: Dušková Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Předmětem mé bakalářské práce je léčba pacientek s karcinomem děložního čípku. Budu se věnovat porovnání léčby a výsledků u několika případů. Teoretická část bude pojednávat o anatomii ženského pohlavního ústrojí, diagnostice ...
  • Možnosti optimalizace ozařovací polohy při radioterapii karcinomu prostaty 

   Author: Rousková Zdeňka; Supervisor: Dušková Radka; Opponent: Badraoui Čuprová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá komparací přípravné fáze ozařování karcinomu prostaty, který se řadí mezi nejčastější maligní onemocnění v mužské populaci. Práce se dělí na dvě základní části. V první části je teoreticky popsána ...
  • Současné možnosti léčby karcinomu rekta 

   Author: Janoušková Kristýna; Supervisor: Šebelová Zuzana; Opponent: Dušková Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Karcinom rekta je jedním z nejčastěji se vyskytujících onkologickým onemocněním u nás. Tato bakalářská práce se zabývá karcinomem rekta a nynějšími možnostmi léčby tohoto onemocnění. Práce je rozdělena do dvou částí, ...
  • Zobrazování srdce pomocí magnetické rezonance z pohledu radiologického asistenta 

   Author: Koukalová Adéla; Supervisor: Dušková Radka; Opponent: Pomaki Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)