Now showing items 1-1 of 1

  • Využití brachyterapie a teleterapie v léčbě onkologických onemocnění 

   Author: Dibelková Michaela; Supervisor: Rosina Jozef; Opponent: Kubeš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-11)
   Tématem bakalářské práce je zpracování problematiky možnosti využití brachyterapie a teleterapie v léčbě onkologických onemocnění. Praktická část bakalářské práce zahrnuje analýzu dat onkologických pacientů léčených na ...