Now showing items 1-3 of 3

  • Molekulární metody stanovení mikrobiálních diverzit těla savců 

   Author: Tarasová Renata; Supervisor: Jarošíková Taťána; Opponent: Blaha Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Normální kožní mikrobiom je přítomen na zdravé kožní tkáni. Za fyziologického stavu si zachovává svou typickou bakteriální skladbu, specifickou pro každého člověka. Předpokládá se, že změny v jeho složení mohou nastat v ...
  • Preimplantační vyšetření chromozomových abnormalit v raných lidských embryích 

   Author: Vitnerová Tereza; Supervisor: Jarošíková Taťána; Opponent: Blaha Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Nejčastější příčinou reprodukčních neúspěchů především u starších žen je výskyt chromozomových abnormalit v raných lidských embryích. Hlavním cílem preimplantačního testování embryí je proto zabránit přenosu aneuploidního ...
  • Výskyt malých gonozómových mozaik u pacientek léčených pro neplodnost 

   Author: Trnka Tomáš; Supervisor: Jarošíková Taťána; Opponent: Blaha Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   První část bakalářské práce je věnována celkovému tématu neplodnosti, jejích příčin a mechanizmu vzniku gonozómových mozaik, které jsou často diskutovaným genetickým faktorem ovlivňujícím fertilitu. Jsou zde popsány i ...