Now showing items 1-8 of 8

  • Faktory ovlivňující kvalitu života po náhlé zástavě oběhu 

   Author: Zámečníková Aneta; Supervisor: Bradna Jan; Opponent: Böhm Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá terapií, přežitím a neurologickou prognózou pacientů, které postihla náhlá zástava oběhu. Tento stav, jenž bez jasné terapie končí smrtí člověka, se nachází ve středu zájmu mnoha odborníků a ...
  • Možnosti využití potápěčů Policie ČR při řešení mimořádných událostí 

   Author: Bohuslav Aleš; Supervisor: Böhm Pavel; Opponent: Prudel Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Předmětem bakalářské práce je popis jednotlivých činností policejních potápěčů v průběhu provádění krizového potápění a při jiných mimořádných situacích. Stručný popis historie vývoje potápěčské techniky obecně a historie ...
  • Problematika první posádky na místě hromadného neštěstí z pohledu Zdravotnické záchranné služby 

   Author: Čermák Tomáš; Supervisor: Netušilová Veronika K; Opponent: Böhm Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou prvních posádek Zdravotnické záchranné služby na místě hromadného neštěstí. Teoretická část popisuje obecnou terminologii a aktuální poznatky z dané problematiky, včetně současné ...
  • Třídění raněných při mimořádných událostech 

   Author: Studnička Jakub; Supervisor: Böhm Pavel; Opponent: Prudel Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Využití imobilizačních a transportních pomůcek v integrovaném záchranném systému 

   Author: Němcová Tereza; Supervisor: Kunášek Petr; Opponent: Böhm Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Využití moderních technologií v integrovaném záchranném systému 

   Author: Dokládal Jakub; Supervisor: Kunášek Petr; Opponent: Böhm Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Výjezdy ZZS Libereckého kraje označené jako NACA 0-II 

   Author: Hasenkopfová Šárka; Supervisor: Böhm Pavel; Opponent: Kučerová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Předmětem bakalářské práce je hodnocení výjezdů ZZS Libereckého kraje. V teoretické části je stručně popsána historie, současný stav zdravotnické záchranné služby a vysvětlení skórovacího systému NACA. Cílem práce je zjistit ...
  • Výuka první pomoci u dětí druhého stupně základní školy 

   Author: Kvapil Štěpán; Supervisor: Böhm Pavel; Opponent: Špalek Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Bakalářská práce se zabývá výukou laické první pomoci u dětí na druhém stupni základní školy. Především v oblasti samotného vyučování a popsání vybraných stavů v první pomoci, které nás mohou potkat v každodenním životě. ...