Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce zaparkovaných aut z pohybujícího se dronu pro analytické účely 

   Author: Peter Kanoš; Supervisor: Brchl Lukáš; Opponent: Hrabák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Práca sa zaoberá návrhom a implementáciou aplikácie na rozpoznávanie áut z obrazového záznamu urobeného letiacim dronom. V prvej teoretickej časti práca obsahuje úvod do oblasti detekovania objektov, ako aj prehľad ...