Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce podobností datových domén pomocí metod strojového učení 

   Author: Andrej Oliver Chudý; Supervisor: Buk Zdeněk; Opponent: Surynek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Cieľom tejto práce je navrhnúť a zostrojiť systém, na základe ktorého by bolo možne efektívne porovnávať podobnosť v stĺpcoch tabuľky. Bolo preukázané, že vektorová reprezentácia stĺpca vytvorená pomocou rekurentnej ...
  • Optimizing a large database for monitoring tropospheric and meteorological parameters 

   Author: Tomáš Drietomský; Supervisor: Douša Jan; Opponent: Maldonado Lopez Juan Pablo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Cieľom bakalárskej práce je analyzovať a implementovať možnosti optimalizácie databáze používanej v Geodetickom observátóriu Pecný. Observatórium vyvinulo databázu pre uloženie a výpočítavanie troposférických a meteorologických ...