Now showing items 1-6 of 6

  • Arbitrážní příležitosti kryptoměn 

   Author: Čeněk Žid; Supervisor: Starý Jan; Opponent: Dombek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou arbitrážních příležitostí. Rešeršní část práce se zaměřuje na problematiku Bitcoinu, jeho historii, technologie a základní principy. Dále práce popisuje rozdíly mezi několika ...
  • Automatické analýzy big data v projektu sdílených vozidel Uniqway 

   Author: Lukáš Litvan; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Dedecius Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   V současné době se stává populární služba sdílených vozidel. Vzniká spousta nových projektů, které tuto službu zprostředkovávají. Jedním z těchto projektů je i studentský projekt Uniqway, který cílí na studenty a zaměstnance ...
  • Predikce vybraných událostí v basketbalovém utkání 

   Author: Radim Křesťan; Supervisor: Klouda Karel; Opponent: Novák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Tato práce se zabývá problematikou živých předpovědí v oblasti basketbalu, konkrétně v NBA. Práce stručně popisuje doménu, které se predikce týkají a obsahuje analýzu experimentů, které již v minulosti byly provedeny. Dále ...
  • Study of light-by-light scattering with the ATLAS Forward Proton (AFP) Detector at CERN 

   Author: Tomáš Chobola; Supervisor: Sopczak André; Opponent: Smítková Janků Ladislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato práce zkoumá problém rozptylu světla světlem ve standardním modelu částicové fyziky a v jeho rozšíření, které předpověděli R. Peccei a H. Quinn. Pomocí Monte Carlo simulací porovnává fotony způsobenou produkci párů ...
  • Systém pro detekci problémů na trase šifrovací hry 

   Author: Barbora Eliášová; Supervisor: Klouda Karel; Opponent: Kalvoda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Práce se zabývá analýzou dat z průchodů šifrovacimi hrami firmy Cryptoma-nia. Popisuje velké šifrovaci hry a šifry, které jsou během těchto her využivány. Dále mapuje způsoby, které lze ke klasifikaci šifer využit. Věnuje ...
  • Úřední desky 

   Author: Jakub Kučera; Supervisor: Mareš Martin; Opponent: Petr Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Hlavní cíl této práce, je analyzovat webové úřední desky, které byly publikovány jako otevřená data, a následně výsledky zobrazit na webové stránce. K tomu, aby se mohly tyto publikované desky analyzovat, je nedříve získán ...