Now showing items 63-82 of 362

  • Bayesovská filtrace stavových modelů s neznámými kovariancemi 

   Author: Tomáš Vlk; Supervisor: Dedecius Kamil; Opponent: Tichý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Tato závěrečná práce se věnuje problému distribuovaného Baysovského sekvenčního odhadu neznámých stavů stavových modelů s neznámými kovariačními maticemi šumu procesu i měření. Tento problém je velmi častý v reálných ...
  • Bezpečnost a výkon aplikačních protokolů pro IoT 

   Author: David Mládek; Supervisor: Pajurek Tomáš; Opponent: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Tato práce představuje tři \acrshort{iot} protokoly---CoAP, MQTT, a AMQP. Všechny tři jsou popsány včetně bezpečnostních vlastností a jejich rozdílů. Bylo provedeno několik experimentů na dvou vývojových deskách pro IoT. ...
  • Bezpečnost IoT zařízení na platformě ESP32 

   Author: Michal Vácha; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Cílem této práce je analyzovat stav zabezpečení ESP32, což je dnes jedna z nejčastěji používaných IoT platforem. Analyzuje současné hrozby pro zařízení IoT, často používané protokoly IoT, dostupné bezpečnostní funkce a ...
  • Bezpečnostní analýza aplikací využívajících chytré kontrakty 

   Author: Ondřej Lauer; Supervisor: Růžička Jakub; Opponent: Zinetti Giorgio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   V této diplomové práci jsem řešil problém bezpečnosti aplikací založených na tzv. smart contractech a vytvořil framework pro testování těchto aplikací. Soustředil jsem se na hlavní zranitelnosti pěti hlavních komponent ...
  • Bezpečnostní analýza Drive Snapshot 

   Author: Michal Bambuch; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Dostál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Tato diplomová práce se zabývá bezpečnostní analýzou programu Drive Snapshot. Práce prezentuje výsledky reverzní analýzy klíčových částí programu, popisuje použité kryptografické algoritmy a vyhodnocuje bezpečnost programu. ...
  • Bezpečnostní analýza nástroje pro penetrační testování webových aplikací 

   Author: Tomáš Stefan; Supervisor: Joščák Daniel; Opponent: Kokeš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
   Tématem předkládané práce je bezpečnostní analýza nástroje pro provádění penetračních testů - Burp Suite. V teoretické části práce je nejprve popsána samotná aplikace, její možnosti a základy běžného používání. Následuje ...
  • Bezpečnostní analýza programu IrfanView 

   Author: Radek Jizba; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou programu na prohlížení obrázků IrfanView. Taktéž jsou v této práci zhodnoceny opravy předchozích zranitelností tohoto programu. Výsledkem této práce je zjištění, že je program IrfanView ...
  • Bezpečnostní aspekty Intel Management Engine 

   Author: Michal Funtán; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Tato práce je věnována systému Intel Management Engine, který je součásti většiny čipových sad vyvijených společnosti Intel. V prvni části práce je popsána architektura a zaváděni systému. S využitim reverzniho inženýrstvi ...
  • Bezpečnostní audit Ethereum projektu 

   Author: Vojtěch David; Supervisor: Gattermayer Josef; Opponent: Kodýtek Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Ve své práci se zabývám bezpečnostním auditem aplikace PWN, která je napsaná v jazyce Solidity a je nahraná na blockchain Etherea. V textu je detailně popsán princip protokolu Bitcoin a na těchto základech vysvětluji, jak ...
  • Big Data architektura pro sběr streamovaných dat 

   Author: Martin Bendík; Supervisor: Červenková Barbora; Opponent: Kuchař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   S rastúcim počtom užívateľov a služieb, ktoré využívajú online, rastie aj množstvo dát zaznamenávajúcich ich aktivitu. Tieto dáta sú často neštruktúrované, majú veľký objem a pribúdajú veľmi rýchlo. Typickým príkladom ...
  • Car Counter 

   Author: Richard Vacenovský; Supervisor: Benešová Alisa; Opponent: Novák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato bakalářská práce řeší problém sledování objektů z kamerových záznamů. Cílem je vytvořit systém, který na základě kamerových záznamů bude počítat projíždějící vozidla. Dále je cílem analyzovat dostupné otevřené zdroje, ...
  • Centralizované plánování autonomní dopravy 

   Author: Ondřej Pleticha; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Tato diplomová práce se zabývá problémem řízení autonomní dopravy ve městech. Je uvažována budoucnost, kde jsou všechna vozidla sdílená a dokáží přepravovat osoby či předměty sama bez řidiče. Zákazníci pouze vytváří požadavky ...
  • Clustering a datová analýza Jupyter notebooků na GitHubu 

   Author: Tomáš Detko; Supervisor: Žitný Jakub; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Github je miestom kde developeri pracujú na projektoch a svoju prácu zdielajú s ostatnými. Uložisko sa postupom času stalo miestom s najväčšou code-base na svete. Ktokoľvek kto sa rozhodne zapojiť do vývoja, vytvoriť balíček ...
  • Comic2vec: vektorová reprezentace komiksů 

   Author: Martin Piták; Supervisor: Maldonado Lopez Juan Pablo; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   V dnešní dobe se komiksum dostává velké popularity. Jedním z faktoru toho nárustu je fakt, že vycházejí filmy založené na komiksových svetech, kterým se dostává velké popularity. Dalším faktorem je zájem vedcu o komiksy a ...
  • Comparison of online and offline evaluation metrics in Recommender Systems 

   Author: Petr Kasalický; Supervisor: Řehořek Tomáš; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Cílem práce je prozkoumat doporučovací systémy a způsoby jejich vyhodnocení. Je kladen důraz na porovnání online a offline způsobů vyhodnocení, neboť jejich vztah je velmi sporný. Při výzkumu se běžně používá recall pro ...
  • Curriculum Learning of Neural Networks 

   Author: Gary Fibiger; Supervisor: Vašata Daniel; Opponent: Friedjungová Magda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Umělé neuronové sítě se běžně trénují na náhodně seřazených datech. V mnoha směrech je tento přístup podobný učení živých organismů, to však nebývá náhodné. Lidé používají učební plány, podle kterých se jejich učení řídí. ...
  • Čištění dat pomocí pravděpodobnostního programování 

   Author: Tomáš Jungman; Supervisor: Rybář Vojtěch; Opponent: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Práce zahrnuje rešerši z oblasti čištění a doplňování datových sad a zaměřuje se na konkrétní přístup s využitím pravděpodobnostního programování. Pro praktickou část práce je využíván pravděpodobnostní programovací jazyk ...
  • Deduplikace dat o veřejných zakázkách 

   Author: Yuliia Syzon; Supervisor: Skuhrovec Jiří; Opponent: Pernecká Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Tato práce se věnuje propojení záznamů z různých informačních zdrojů popisujících stejnou veřejnou zakázku. Je využit princip record linkage, jehož jednotlivé kroky jsou adaptovány na zpracovávaný problém. Hledání nejlepšího ...
  • DeepRCar: Autonomní model auta 

   Author: Ungurean David; Supervisor: Buk Zdeněk; Opponent: Štepanovský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato práce se zabývá stavbou modelu autonomního vozu na dálkové ovládání a jeho kontrolou pomocí hlubokých neuronových sítí. Vozidlo je schopno zatáčet samo pouze na základě vizuálního vstupu z přední kamery. Text práce ...
  • Demonstarční platforma informační bezpečnosti infotainment systému v automobilu 

   Author: Jakub Ács; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Tahle práce se zabývá vytvořením demonstrační platformy na ukázku zranitel-ností v moderních infotainment systémech a jejich možných dopadů. Vrámci práce byla provedena analýza aktuálního stavu bezpečnosti v automobilovém ...