Now showing items 1-9 of 9

  • Analýza a vizualizace vývoje zástavby města Kadaně 

   Author: Dykastová Adéla; Supervisor: Zimová Růžena; Opponent: Pacina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Tato diplomová práce se věnuje vývoji zástavby města Kadaně prostřednictvím historických mapových podkladů od roku 1842 do současnosti. V rámci práce byla provedena vektorizace mapových podkladů a na jejich základě vytvořen ...
  • Analýza rytin bojišť třicetileté války - Litoměřice a Stará Boleslav 

   Author: Čejchanová Sára; Supervisor: Zimová Růžena; Opponent: Soukup Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
   Diplomová práce se zabývá analýzou historických vyobrazení bojišť třicetileté války pocházejících z nakladatelství Matthäuse Mariana ve Frankfurtu nad Mohanem. Studovanými lokalitami, jsou Litoměřice a Stará Boleslav ...
  • Analýza vybraných evropských školních atlasů 

   Author: Přibylová Jana; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Zimová Růžena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato práce se zabývá kvantitativní analýzou vybraných školních zeměpisných atlasů z pěti evropských zemí (Česká republika, Francie, Německo, Rakousko a Slovinsko). Práce obsahuje porovnání atlasů v oblasti matematických, ...
  • Vizualizace archivních mapových a obrazových materiálů k vybraným zámeckým objektům schwarzenberského panství 

   Author: Kučera Miroslav; Supervisor: Zimová Růžena; Opponent: Dvořáček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   Cílem práce je shromáždění mapové a plánové dokumentace zámků Třeboň, Český Krumlov, Kratochvíle a Hluboká nad Vltavou a jimi spravovaných panství. Práce se zaměřuje na období 19. a první polovinu 20. století, kdy zámky ...
  • Vizualizace říčního údolí Mže v okolí vodní nádrže Hracholusky s využitím mapových aplikací 

   Author: Lenka Krouparová; Supervisor: Janata Tomáš; Opponent: Zimová Růžena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Diplomová práce je zaměřena na vizualizaci vodní nádrže Hracholusky prostřednictvím mapových a vektorových podkladů ve 3 časových rozmezích, konkrétně od 19. století do současnosti. Z vektorizovaných dat jsou vytvořeny 3D ...
  • Vývoj a rekonstrukce krajiny v oblasti Nakléřov-Krásný Les (Ústecký kraj) 

   Author: Bejdová Viera; Supervisor: Zimová Růžena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vývoj obce Ropice (Frýdek-Místek) - analýza mapových podkladů 

   Author: Gruber Josef; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Zimová Růžena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   Obsahem diplomové práce je analýza dostupných mapových podkladů části katastrálního území obce Ropice (Frýdek-Místek) v 19. a 20. století. Diplomová práce podrobně pojednává o mapových podkladech, jejich následném zpracování ...
  • Webová mapová aplikace pro prezentaci drobných památek v okolí Lázní Jeseník 

   Author: Kutišová Monika; Supervisor: Zimová Růžena; Opponent: Janata Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-16)
   Tato diplomová práce se zabývá tvorbou webové mapové aplikace prezentující drobné památky v okolí Lázní Jeseník. Seznamuje s literaturou, která se věnuje drobným památkách na Studničném vrchu a v jeho okolí. Představuje ...
  • Zpracování a vizualizace kartografické a obrazové dokumentace zámeckých objektů Náchod a Opočno 

   Author: Hartmanová Monika; Supervisor: Zimová Růžena; Opponent: Souček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-30)
   Tato diplomová práce zabývající se zámeckými objekty Náchod a Opočno popisuje historický vývoj obou zámeckých sídel a přilehlých panství nejen prostřednictvím textu, ale především pomocí kartografické a obrazové dokumentace. ...