Now showing items 1-4 of 4

  • Tvorba mapy zaměřeného skutečného stavu pro Pozemkové úpravy 

   Author: Jasenovská Olga; Supervisor: Benda Karel; Opponent: Votoček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Hlavní náplní této diplomové práce je tvorba mapy zaměřeného skutečného stavu v terénu pro provádění komplexních pozemkových úprav. Pro tvorbu je nezbytné zvolit vhodný software. Zhodnotit, zda funkce pro tvorbu mapy ...
  • Využití služeb WMS a WFS pro zeměměřické činnosti 

   Author: Mocová Michaela; Supervisor: Benda Karel; Opponent: Votoček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Tato diplomová práce se zabývá službami označovanými zkratkami WMS a WFS a zaměřením se na jejich využití pro zeměměřické činnosti. Dále zvolením vhodných příkladů, kde lze služby využít a jejich popisem z pohledu uživatele. ...
  • Zásuvný modul QGIS pro zpracování přípravné fáze komplexních pozemkových úprav 

   Author: Svoboda Ondřej; Supervisor: Landa Martin; Opponent: Votoček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Cílem této práce bylo vyvinout zásuvný modul QGIS pro zpracování přípravné fáze komplexních pozemkových úprav. Zásuvný modul byl napsán v programovacím jazyce Python, pro tvorbu grafického uživatelského rozhraní byl použit ...
  • Zpracování geometrického plánu 

   Author: Mihalovičová Anna; Supervisor: Benda Karel; Opponent: Votoček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato práce se zabývá zpracováním podkladů pro výuku v terénu z katastru nemovitostí. Práce je rozdělena do tří částí. První část seznamuje čtenáře se šesti programy, které řeší problematiku geometrických plánů. Druhá část ...