Now showing items 1-3 of 3

  • Konstrukce bezpilotního letadla pro geodetické práce 

   Author: David Zahradník; Supervisor: Vyskočil Zdeněk; Opponent: Lukeš Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí bezpilotního letadla pro geodetické účely na platformě Arduino s Arduino periferiemi.
  • Vývoj aplikace pro autonomní mapování dna vodních ploch 

   Author: Urik Jaroslav; Supervisor: Lukeš Zdeněk; Opponent: Kubricht Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
   Diplomová práce se zabývá vývojem softwaru sloužícímu k autonomní navigaci plavidla mapujícího dno vodního tělesa. Hlavním cílem projektu je automatizace postupu a snížení nároků na schopnosti uživatele ovládajícího plavidlo ...
  • Vývoj systému pro sledování svahových deformací 

   Author: Kotrčová Martina; Supervisor: Lukeš Zdeněk; Opponent: Tesař Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-16)
   Tato diplomová práce se zabývá vývojem systému pro měření svahových deformací pomocí GNSS. Celý systém je plně automatizovaný a výsledky jsou ukládány do databáze. V závěru je porovnání metod mezi naším instalovaným systémem ...