Now showing items 1-10 of 10

  • Analýza vlivu znečištění ovzduší na obyvatelstvo pomocí GIS 

   Author: Habal Jan; Supervisor: Halounová Lena; Opponent: Landa Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Úvod práce obsahuje teorii shrnující hlavní poznatky a trendy problematiky znečištění ovzduší a jeho analýzy pomocí nástrojů GIS. Vlastním obsahem práce je tvorba map koncentrací několika znečišťujících látek (polutantů) ...
  • Izolace procesů ve frameworku PyWPS 

   Author: Laža Adam; Supervisor: Landa Martin; Opponent: de Jesus Jorge Samuel Mendes
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Tato diplomová práce se věnuje možnostem izolace procesů v rámci frameworku PyWPS jako jedné z implementací OGC WPS. Web Processing Service je standard vydaný a dále rozšiřovaný Open Geospatial Consorciem. První část ...
  • Mask R-CNN v prostředí GRASS GIS 

   Author: Pešek Ondřej; Supervisor: Landa Martin; Opponent: Lennert Moritz
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Cílem diplomové práce je návrh softwarových nástrojů umožňujících uživateli využití Mask R-CNN (Mask region-based convolutional neural networks) v prostředí GRASS GIS. Tyto nástroje zprostředkovávají možnost učit svůj ...
  • Návrh webového administrátorského rozhraní pro platformu GIS.lab 

   Author: Tereza Kulovaná; Supervisor: Landa Martin; Opponent: Brodský Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato diplomová práce si klade za cíl vytvořit webové administrátorské rozhraní pro platformu GIS.lab. Rozhraní umožňuje správu uživatelů a definování jejich rolí a oprávnění. Je tvořeno ze dvou částí - uživatelské konzole ...
  • Rámec pro zpracování a vizualizaci předpovědi a historických dat o počasí a vlnách 

   Author: Bucek Lubomír; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Landa Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací rámce pro stahování, zpracování a publikování meteorologických dat o počasí a vlnách pomocí open-source technologií. V textu práce jsou nastíněny souhrnné informace a historie ...
  • Rozšíření nástroje pro práci s katastrálními daty v programu QGIS 

   Author: Bambula Štěpán; Supervisor: Landa Martin; Opponent: Müller Arnošt
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Diplomová práce rozšiřuje stávající projekt laboratoře OSGeoREL ČVUT v Praze, který je zaměřen na práci s katastrálními daty poskytovanými ve výměnném formátu VFK v prostředí open source nástroje QGIS. Práce tento projekt, ...
  • Rozšíření platformy Gisquick o podporu časoprostorových dat 

   Author: Těthal David; Supervisor: Landa Martin; Opponent: Netek Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Cílem této diplomové práce je návrh a vytvoření nástroje rozšiřujícího mapovou publikační platformu Gisquick o podporu práce s časoprostorovými daty. Nástroj nabídne uživateli přehledné uživatelské rozhraní, které umožní ...
  • Využití distribuovaných databázových systémů pro správu vektorových dat v GIS 

   Author: Krejčí Matěj; Supervisor: Landa Martin; Opponent: Pytel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
   Cílem práce je návrh řešení pro zpracovaní vektorových dat velkého objemu z prostředí GRASS GIS a~jeho implementace. V práci jsou popsány principy systému Hadoop a~jeho komponent. Dále text navazuje rešerší nastrojů, které ...
  • Web aplikace pro státní správu v menších obcích 

   Author: Vachuška Alexander; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Landa Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato diplomová práce se zabývá vytvořením webové aplikace pro správu menších obcí. Součástí této aplikace je vytvoření grafického prostředí a programu, který bude sloužit jednotlivým obcím pro správu míst a kulturních akcí ...
  • Zásuvný modul QGIS pro zpracování přípravné fáze komplexních pozemkových úprav 

   Author: Svoboda Ondřej; Supervisor: Landa Martin; Opponent: Votoček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Cílem této práce bylo vyvinout zásuvný modul QGIS pro zpracování přípravné fáze komplexních pozemkových úprav. Zásuvný modul byl napsán v programovacím jazyce Python, pro tvorbu grafického uživatelského rozhraní byl použit ...