Now showing items 1-1 of 1

  • Problematika dynamického rozsahu snímků v kontextu blízké fotogrammetrie 

   Author: Haupt Lukáš; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Hanzl Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Cílem této práce bylo nalézt nejvhodnější metodu navýšení dynamického rozsahu digitálního snímku pro fotogrammetrické zpracování metodou optické korelace. Součástí práce je stručný popis techniky, která byla použita pro ...