• Transformace map I.vojenského mapování metodou Thin Plate Spline 

      Autor: Myslivec Jan; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Janata Tomáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
      Tato práce se zabývá transformací naskenovaných map I. vojenského mapování metodou "thin plate spline" v programu MATLAB od firmy MathWorks. Výstupem by měla být sada georeferencovaných rastrů, které lze jednoduše otevřít ...