• Hrad Grabštejn (Liberec) - měřická dokumentace vybrané části 

      Autor: Pexa Ladislav; Vedoucí práce: Hodač Jindřich; Oponent práce: Chmelíř Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
      Tato práce, je součástí disertační práce Mgr. Miroslavy Cejpové výsledky práce jí poslouží pro stavebně historické bádání. Cílem této bakalářské práce je vytvoření měřické dokumentace vybraných částí hradu Grabštejn (Liberec) ...