• Využití RPAS pro dokumentaci a průzkum archeologické lokality 

      Autor: Janovský Michal; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Šedina Jaroslav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
      Cílem bakalářské práce je představit technologii RPAS a její využití pro dokumentaci a průzkum archeologické lokality. Práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá historií, vývojem, rozdělením a legislativou v ...