• 3D dokumentace interiéru kostela sv.Jindřicha v Jindřišské ulici v Praze 

      Autor: Petrilla Peter; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Pavelka Karel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
      Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením 3D modelu historickej pamiatky. Na začiatku bolo nutné urobiť meranie pomocou laserového skeneru ? Surphaser 25HSX. Následne sa zamerané mračno bodov spracovalo v softvéri Geomagic ...