• Hrad Šternberk - zpracování mapové a plánové dokumentace 

      Autor: Léharová Alžběta; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Janata Tomáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
      Tato bakalářská práce se zaměřuje na zpracování mapové a plánové dokumentace historického objektu - hradu Šternberk a jeho okolí, panství Šternberk. Zpracovány byly povinné císařské otisky map stabilního katastru, státní ...