Now showing items 68-87 of 106

   Subject
   Lokátor, střídavý proud, frekvence, magnetické pole, maximum, minimum, vedení [1]
   měřická dokumentace,půdorys,řez,hrad,Grabštejn [1]
   minor horizontal geodetic control,revision and completion of geodetic control,cadastre unit Bukovka,land consolidation,point stabilization [1]
   Municipality Jasenná,base maps,urban development,vectorization,georeferencing,ArcMap,DMT,ArcGIS Pro,ArcGIS online,web application [1]
   Obec Jasenná,mapové podklady,vývoj zástavby,vektorizace,georeferencování,ArcMap,DMT,ArcGIS Pro,ArcGIS online,webová aplikace [1]
   Obec Velečín,vývoj zástavby,císařské povinné otisky,originální mapa stabilního katastru,katastrální mapa evidenční,mapa pozemkového katastru,katastrální mapa,vektorová mapa,georeferencování,vektorizace,analýza mapových podkladů,porovnání map,prezentace map na webu,ArcGIS,Story Map [1]
   One shot photogrammetry, photoplan, surveying documentation, gothic house, software TopoL, software MicroStation, transformation [1]
   OpenStreetMap,import,IPR,Python,Opendata [1]
   Photogrammetry,Camera calibration,Lens distortion [1]
   Photographs, Web AppBuilder for ArcGIS, ArcGIS API for JavaScript, Dojo, widget, web mapping application [1]
   podrobné polohové bodové pole,doplnění a revize bodového pole,katastrální území Bukovka,pozemková úprava,stabilizace bodů [1]
   PyWPS,databases,Python,GDAL,PostGIS [1]
   PyWPS,databáze,Python,GDAL,PostGIS [1]
   QGIS, plugin, Python, GDAL, radiation [1]
   QGIS, zásuvný~modul, Python, GDAL, radiace [1]
   QGIS,plugin,Python,GDAL,VFK [1]
   QGIS,zásuvný modul,Python,GDAL,VFK [1]
   Roubená usedlost, laserové skenování, trám, rekonstrukce, bodové mračno, 3D model [1]
   RPAS, UAV, dron, bezpilotní prostředek, legislativa, fotogrammetrie, archeologie, tematické mapy [1]
   RPAS, UAV, drone, unmanned aerial vehicle, legislation, photogrammetry, archaeology, thematic maps [1]