Now showing items 12-31 of 106

   Subject
   3D,dokumentace,tisk,památkové objekty a předměty,fotogrammetrické snímky,IBMR,Agisoft Photoscan Professional,Geomagic Studio [1]
   Airborn laser scanning,digital relief model,shaded relief,non-destructive archeology,aerial archeology [1]
   Airborne laser scanning, aerial archeology, lidar, digital relief model, shaded relief [1]
   Analysis, information model of buildings BIM, conservation practise, qualitative research, interviews [1]
   Analýza, informační model budov BIM, památková péče, kvalitativní výzkum, rozhovory [1]
   Automatic leveling, circle detection in digital image, Hough transform, computer vision, MATLAB,Arduino [1]
   Automatická horizontace, detekce kružnic ve snímku, Houghova transformace, počítačové vidění, MATLAB,Arduino [1]
   Bazilika sv. Markéty, Břevnovský klášter, klenba, laserové skenování, Geomagic Studio, 3D model, vrstevnicový plán, mračno bodů, IBMR, věrné orotofoto [1]
   Cadastral map,survey sketch,ZPMZ,exchangeable format VFK,WSGP,looking to cadastre (nahlizenidokn),remote entry [1]
   Calibration,distortion,lens,PhotoModeler Scanner,database of distortionary profiles,eliminate distortions,SIMphoto,image,photomap,testing [1]
   Castle Nové Hrady, Imperial obligatory imprints of stable cadastre, The first edition state maps derived, georeferencing, vectorization, web mapping aplication, ArcGIS. [1]
   chateau Buchlovice,castle Buchlov,domain Buchlov,imperial obligatory imprints,cadastral map,state map- derived,georeferencing,vectorization,ArcGIS Online [1]
   Chateau Milotice, imperial obligatory imprints, map updating, state map derived, planning documentation, georeferencing, vectorization, topology, web mapping application [1]
   chateau Rájec, imperial obligatory imprints, state maps derived, georeferencing, vectorization, web mapping application [1]
   Church of Saint Henry,3D scanning,laser scanning,interior of church,3D model,Geomagic Studio [1]
   compress, format, ArcGIS, WMS, testing, georeferencing [1]
   Digital terrain model, aerial photography, laser scanning, magnetometer, point cloud, orthophotomap, photogrammetry [1]
   Digitální model reliéfu, letecké snímkování, laserové skenování, magnetometr, mračno bodů, ortofotomapa, fotogrammetrie [1]
   DMT,TIN,ArcMap,AutoCAD Civil 3D,modelace,3D model [1]
   DMT,TIN,ArcMap,AutoCAD Civil 3D,modelation,3D model [1]