Now showing items 93-112 of 217

   Subject
   Lands of the Bohemian Crown,abolition of servitude,development of territorial administration,self-governance,land possession,19th century,manor farm estate [1]
   Laser scanning, point cloud, surveying documentation, Geomagic Studio, photoplan, plan [1]
   Laser scanning,eBee,3D model,Agisoft PhotoScan,point cloud,Geomagic Studio 2012 [1]
   laser scanning,hypsometric tinting,point cloud,manual [1]
   Laser scanning,point clouds,spatial model,Geomagic Studio software,photoplan,image post-processing,TopoL software,MicroStation software [1]
   Laserové skenování, mračno bodů, měřická dokumentace, Geomagic Studio, fotoplán, stavební výkres [1]
   laserové skenování,barevná hypsometrie,mračno bodů,software,návolaserové skenování,návod [1]
   Laserové skenování,eBee,3D model,Agisoft PhotoScan,mračno bodů,Geomagic Studio 2012 [1]
   Laserové skenování,mračno bodů,prostorový model,sofware Geomagic Studio,fotoplán,postprocessing snímků,software TopoL,software MicroStation [1]
   laserový skenovací systém,mračno bodů,3D model,měřická dokumentace,transfor-mace,Geomagic Studio,stavební výkres [1]
   Letecké laserové skenování, letecká archelologie, lidar, digitální model terénu, stínovaný reliéf [1]
   Letecké laserové skenování,digitální model reliéfu,stínovaný reliéf,nedestruktivní archeologie,letecká archeologie [1]
   Levelling [1]
   levelling analysis [1]
   levelling base [1]
   levelling circuit [1]
   lines,geoglyphs,Nasca,Peru,single-beam photogrammetry,collinear transformation,photoplanes,GIS,analysis,ArcGIS [1]
   linie,geoglyfy,Nasca,Peru,jednosnímková fotogrammetrie,kolineární transformace,fotoplány,GIS,analýza,ArcGIS [1]
   Lipno [1]
   Locator, alternating current, frequency, magnetic field, maximum, minimum, line [1]