Now showing items 81-100 of 217

   Subject
   Kalibrace,distorze,objektiv,PhotoModeler Scanner,databáze distorzních profilů,SIMphoto,snímek,fotoplán,testování [1]
   Kamenice [1]
   kaple Božího hrobu ve Slaném [1]
   kartografické vyjadřovací prostředky [1]
   Katastrální mapa,geometrický plán,ZPMZ,výměnný formát VFK,WSGP,nahlížení do katastru nemovitostí (nahlizenidokn),dálkový přístup [1]
   Kladruby monastery, Kladruby u Stříbra, imperial obligatory imprints, state derived map 1 : 5000, georeferencing, vectorization, topology, web mapping applicatioKladruby monastery, web mapping application [1]
   klášter Kladruby, Kladruby u Stříbra, povinné císařské otisky, státní mapa odvozená, georeferencování, vektorizace, topologie, webová mapová aplikacklášter Kladruby, webová mapová aplikace [1]
   komprese, formát, ArcGIS, WMS, testování, georeferencování [1]
   Kontrola jeřábové drahý [1]
   Kostol svätého Jindřicha,3D skenovanie,laserové skenovanie,interiér kostola,3D model,Geomagic Studio [1]
   kvalitativní charakteristiky jevu [1]
   kvantitativní charakteristiky jevu [1]
   Lands of the Bohemian Crown,abolition of servitude,development of territorial administration,self-governance,land possession,19th century,manor farm estate [1]
   Laser scanning, point cloud, surveying documentation, Geomagic Studio, photoplan, plan [1]
   Laser scanning,eBee,3D model,Agisoft PhotoScan,point cloud,Geomagic Studio 2012 [1]
   laser scanning,hypsometric tinting,point cloud,manual [1]
   Laser scanning,point clouds,spatial model,Geomagic Studio software,photoplan,image post-processing,TopoL software,MicroStation software [1]
   Laserové skenování, mračno bodů, měřická dokumentace, Geomagic Studio, fotoplán, stavební výkres [1]
   laserové skenování,barevná hypsometrie,mračno bodů,software,návolaserové skenování,návod [1]
   Laserové skenování,eBee,3D model,Agisoft PhotoScan,mračno bodů,Geomagic Studio 2012 [1]