Now showing items 1-10 of 1

  druhý Newtonův zákon (1)
  ekvivalentní výška vodního sloupce (1)
  equivalent water height (1)
  GRACE (1)
  Kalman filter (1)
  Kalmanův filtr (1)
  second Newton law (1)
  Stokes spherical-harmonics coefficients (1)
  Stokesovy sféricko-harmonické koeficienty (1)
  Time-variable gravity field (1)