Now showing items 1-10 of 1

  analysis of changes in land use (1)
  analýza změn využití ploch (1)
  stabilní katastr (1)
  stable cadastre (1)
  state map derived 1:500 (1)
  státní mapa odvozená 1:500 (1)
  Sázava (1)
  Sázava river (1)
  vectorization (1)
  vektorizace (1)